Parama

Gerbiami Šiaulių Gegužių progimnazijos mokytojai, mokinių tėveliai, alumnai, aplinkos darbuotojai ir visi mūsų Mokyklai bei švietimui neabejingi žmonės!

Esame Jums labai dėkingi už moralinę ir materialinę paramą progimnazijai! Ši parama padeda mums auginti Mokyklą: kurti estetiškas šiuolaikines erdves, įsigyti priemonių, padedančių organizuoti ugdymą kontaktu ir per nuotolį, užtikrinti saugumą.

Ir 2024-aisiais metais pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatas įtvirtinta nuolatinio bei dirbančio Lietuvos gyventojo teisė pajamų mokesčio dalimi (iki 1,2 procentų) paremti ir mūsų progimnaziją. Tai nepareikalaus iš Jūsų papildomų materialinių išlaidų.

Primename, kad prašymą valstybinei mokesčių inspekcijai reikia pateikti iki 2024 m. gegužės 2 d.

Prašymą galite pateikti tik elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS), adresu https://deklaravimas.vmi.lt, pasirinkus Deklaravimas > Pildyti formą.
Instrukciją, kaip pateikti prašymą, galite rasti  čia …

Nepamirškite nurodyti skiriamo procento dydį. Jeigu paramą skiriate kelioms įstaigoms, formoje FR0512 reikia įrašyti visas įstaigas ir nurodyti kiekvienai įstaigai skiriamą procento dydį.

Mokestinis laikotarpis – 2023 m.

Paramos gavėjo (progimnazijos) identifikacinis numeris (kodas) – 190532281.

Būtume labai dėkingi, jeigu Jūs ir Jūsų artimi žmonės atsilieptumėte į šį prašymą. Iš paramos gautų lėšų paskirstymą bei panaudojimą kontroliuoja Progimnazijos taryba, atsiskaitoma tėvų komitetų susirinkimuose, informaciją apie paramą galima sekti progimnazijos internetinėje svetainėje.

„VAIKAMS TURIME SUTEIKTI DU DALYKUS – ŠAKNIS IR SPARNUS“.

                                                                       (iš tėvelių refleksijų po renginio „Tėvai-vaikams“)

 Kontaktai: telefonas: 841552560; el. paštas: rastine@geguziai.lt; interneto svetainė www.geguziai.lt

 Pagarbiai

Progimnazijos taryba ir administracija

KAS MOKYKLOJE PADARYTA UŽ PARAMOS LĖŠAS?

Mokyklos rėmėjų lėšos:
· mokinių tėvų, mokytojų ir darbuotojų parama (1,2% gyventojo pajamų mokesčio per 2022 m.)  4198,91 €.

Skip to content